Vedic Art


Vedic ArtKravlöst skapande


Vedic Art står för skapande befriat från hierarkier. Inget är rätt eller fel, bättre eller sämre och ingen lärare bedömer oss eller ställer krav på en Vedic Art kurs. Vi kan utvecklas i vår egen takt och hitta ett personligt sätt att förhålla oss till skapandet. Vi kan komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare och vi upptäcker att vi faktiskt kan uttrycka oss.Hur vi ska måla - det upptäcker vi själva.FLOW och Mindfulness

Vi fokuserar på att ta tillvara drivkraften och glädjen i skapandet. Så länge vi känner en längtan att uttrycka oss så kommer vi att fortsätta utvecklas. Vi öppnar seendet istället för att träna handen och tekniken. Bortom alla begränsningar finns det kunskap, skönhet och glädje som väntar.


Att uppleva FLOW i skapandet sker när vi övervunnit utmaningar och hittar nya uttryck. När vi skapar utan ansträngning är det lätt att glömma bort tid och rum och vi blir närvarande i nuet och börjar uttrycka oss själva på vårt vis. Då kan vi måla bortom tanke och intellekt. Vi börjar uttrycka oss personligt och i vårt skapande förmedla vår egen inre sanning, vårt innersta jag.


Då upplevs det som kallas mindfulness.De 17 principerna


Vedic Art grundar sig på 17 principer från veda-skrifterna.

De har blivit beskrivna som en karta eller kompass som vi kan praktisera på ett individuellt sätt, och som gör det lättare att ta fram vår inre kreativitet. I Vedic Art ser vi att alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva, från födseln.


Under kurserna får vi verktyg att själva utforska vårt uttryck. Ofta upplever vi att vi själva utvecklas lika mycket som vår skaparprocess gör. Vi kan erfara en djupare känsla och förening mellan skapare och skapelse.

 


Vedic Art kan översättas till kunskap om konst. Veda som kommer från den forntida indiska kulturen betyder kunskap, och Art från engelskan som betyder Konst. Vedic Art är inte knutet till någon skola eller organisation utan fristående i privat regi. Namnet kan användas av utbildade Vedic Art lärare i samband med kursverksamhet. Det är en fri konstform som är religiöst och politiskt oberoende och principerna kan vi använda oavsett vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar vi har.           "Livet i konsten

                                       och

                                            konsten att leva"


                                         

                                 - Curt Källman, Vedic arts GrundareHistorik


Grundaren till Vedic Art hette Curt Källman och var svensk konstnär åren 1938-2010. Curt Källman var en ung student på Kungliga konstakademin i Stockholm åren 1964-69. Sommaren 1964 hade Curt en djup själslig upplevelse som kom att förändra hans syn på livet och konsten. Han blev en andlig sökare, började meditera och studerade den Vediska kunskapen från Indien. Genom kurser i Transcendental Meditation (TM) kom Curt i kontakt med Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi var läraren som införde Tm-tekniken i västvärlden under 1950-talet.


Curt och Maharishi träffades flera gånger både i Sverige och på kurser i Europa. Vid flera tillfällen skulle de komma att talas vid om konst och skapande. År 1974 delgav Maharishi Curt en kunskap om 17 Vediska Principer för skapande. Maharishi sökte efter en västerländsk konstnär, som med dessa principer som grund skulle utarbeta en ny form av konstutbildning.


Det dröjde fram till år 1987 innan de första kurserna i Vedic Art startade i Sverige. Först ville Curt själv få tid att erfara de 17 principerna i sitt eget skapande. I februari 1988 startade Curt Källman formellt Vedic Art School på Bosjökloster Slott i Höör. Nu finns Vedic Art etablerat i Norden, flera Europeiska länder, Indien och USA.


             Vill du vara med på höstkurs i  Vedic art?

Under hösten kommer jag att hålla Vedic art, målarkurser, i Måttsund. Måttsund ligger ca 1.5 mil utanför Luleå, och där kommer vi hålla till i ett gårdshus.

Det kommer finnas tillgång till att hyra målarbord, men även till att köpa både färg, duk och visst annat material.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till mig för mer info!

 

Vill du veta mer, eller ta emot mitt nyhetsbrev?

Kontakta


Liv Ranweg

Telefon: 070-5756570

Mail: liv@livranweg.se

Mottagning: Hermelinsgatan 23a, Luleå