Kraniosakral terapi

Kraniosakral Terapi


Kraniosakral behandling


En KranioSakral behandling är en metod där man mycket mjukt behandlar kraniets alla ben i relation till ryggraden och bäckenet. Man löser spänningar i bindväv och hjärnhinnor, balanserar nervsystemet, normaliserar trycket i ryggmärgsvätskan och kan arbeta med kranialnervernas förbindelse till resten av kroppen och. Kroppen ges möjlighet att själv lösa spänningar och obalanser så en djup läkning kan ske och vävnad kan hitta tillbaka till sin originalrörelse. En KranioSakral behandling är alltid individuellt utformad beroende på person och behov.


Rent fysiskt kan en behandling vara avslappnade och släppa på spänningar som hindrar hälsa och välmående, och återställa cirkulation och flöde. Behandlingen har också en påverkan på den emotionella/mentala aspekten av en spänning. Det finns alltid en anledning att spänningen har uppstått.


Sedan september 2009 pågår Skandinaviens första vetenskapliga forskning på kraniosakral terapi. Denna forskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Bröderna Tranbergs institut där jag utbildat mig och utbildar mig.


Jag har blivit godkänd i både skriflig och praktiskt tentamen för diplomering och är under utbildning till certifikat.


"När vi ger kroppen möjlighet till att själv läka blir behandlingsresultatet oftast mer varaktigt än när vi forcerar"


 - Jörgen Tranberg, NaturläkareKraniosakral terapi som komplimentärmedicin


KranioSakral terapi är en terapiform som utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland.

I USA och England har medicinsk forskning visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. I USA används KranioSakral terapi parallellt med skolmedicinska behandlingsmetoder för att uppnå önskat resultat. Privata sjukförsäkringsbolag, kräver ofta att man använder KranioSakral terapi när allt annat inom skolmedicin och alternativmedicinska behandlingsmetoder inte gett önskat resultat.


Behandlingsområden


En kraniosakral terapeut har god kunskap kring kroppens anatomi, fyiologi, kranialnerver, nervsystem och sambanden mellan. Eftersom terapeuten arbetar med lätt tryck, max 4 gram, så går inte kroppen in i "försvarsläge" mot behandlingen. På så sätt kan man nå en djup läkning och åkommor och smärtor som funnits länge och anses som "obehandlingsbara" kan reduceras och man kan återfå hälsa.


Behandlingsområden är bland annat:


- Axel-, nack- och ryggbesvär,

- Domningar

- Dyslexi

- Fibromyalgi

- Huvudvärk

- Inflamationer

- Kraftlöshet

- Ledbesvär,

- Magbesvär

- Migrän

- Nedstämdhet

- Kronisk smärta

- Koncentrations-svårigheter

- Stress och stressrelaterade problem,

- Tinnitus

- Whiplashskador

- Ångest


Kraniosakral behandling kan nyttjas förebyggande, behandlande och rehabiliterand

Vill du veta mer, eller ta emot mitt nyhetsbrev?


Kontakta:


Liv Ranweg

Telefon: 070-5756570

Mail: liv@livranweg.se

Mottagning: Hermelinsgatan 23a, Luleå